Hasła rzeczowe

Głos

"Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR.

Ukazało się 90 nr. (oraz dodatek nadzwyczajny z 17 X 1978 z okazji wyboru papieża Jana Pawła II) w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 5 tys. egz.; miesięcznik.

Nr 1 wydrukowany na powielaczu spirytusowym przez Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego zawierał podpisaną przez ponad 100 osób ''Deklarację Ruchu Demokratycznego''. Od nr. 2 w składzie redakcji: Konrad Bieliński, Andrzej Celiński, Krzysztof Hagemejer, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, A. Macierewicz, P. Naimski, Wojciech Onyszkiewicz, Zbigniew Romaszewski i Henryk Wujec (z prac wycofał się Adam Michnik). Od nr. 6 z IV 1978: A. Macierewicz, P. Naimski, Jakub Karpiński (ps. Marek Tarniewski) - grupa wywodząca się z 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta, tzw. Czarnej Jedynki. Stali współpracownicy: K. Hagemajer, J.J. Lipski, W. Onyszkiewicz, Z. Romaszewski, Jan Walc. Redakcja mieściła się w mieszkaniu A. Macierewicza przy ul. Klaudyny 34 w Warszawie.

W 1978 z inicjatywy Marka Barańskiego, Wojciecha Fałkowskiego, Andrzeja Rosnera powstało wydawnictwo Głos, którego 11-osobowa rada, na skutek nieporozumień z redakcją pisma, w II 1981 ogłosiła swe wystąpienie i powołała wydawnictwo Krąg.

Justyna Błażejowska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry