Hasła rzeczowe

Głos Łodzi

„Głos Łodzi”, organ prasowy Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” Ziemi Łódzkiej, wydawany 27 V 1984 – IV 1989. Łącznie ukazało się 68 numerów. Do VIII 1986 pismo nieregularne, nast. miesięcznik. W skład zmieniających się zespołów redakcyjnych wchodzili m.in.: Jerzy Katarasiński, Iwona Książek, Jerzy Drygalski, Marek Markiewicz, Jacek Kwaśniewski, Izabela Wasiak, Paweł Lipski, Stanisław Mecych, Marek Czekalski. Pismo zawierało przede wszystkim: komunikaty i oświadczenia RKW sygnowane ps. „Jawor” (Jerzy Dłużniewski – przywódca RKW); komunikaty i oświadczenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej; informacje bieżące z regionu łódzkiego i innych regionów Polski dot.: strajków, demonstracji, aresztowań i prześladowań działaczy „S”; art. własne, m.in. nt. analizy bieżącej sytuacji w kraju czy propagandy w środkach masowego przekazu; przedruki m.in. z: „Tygodnika Wojennego”, „Woli” czy „Obserwatora Wielkopolskiego”; materiały okazjonalne, np. oficjalny protest Marka Chwalewskiego – działacza opozycyjnego z Pabianic – przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów do Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach przez Miejską Komisję Wyborczą 1984 (podpisany imiennie); kalendarium wydarzeń historycznych w Polsce z lat 1944–1956. Pismo publikowało również dodatki oraz dodatki specjalne, na przykład dodatek spec. z VI 1987, w całości zawierający Posłanie RKW do Jana Pawła II z okazji jego wizyty w Łodzi. 

Numery 1–41 o obj. od 4 do 6 s. formatu A4, nr. od 42 do 68 wydawane w formacie A5 o obj. od 2 do 4 s. W latach 1984–1985 pismo było drukowane metodą matrycy białkowej, 1986–1989 techniką offsetową. Pierwszy numer wydrukował Sławomir Miśkiewicz. Kolejne Jan Sobczak w drukarni w mieszkaniu Lucjana Rosiaka przy ul. Widzewskiej w Łodzi. Po niespełna roku wydawania pisma – IV 1985 – SB zlikwidowała punkt drukarski i dwa kolporterskie, aresztując 11 osób, którym postawiono zarzut druku i kolportażu „Głosu Łodzi” (m.in. Jana Sobczaka i Lucjana Rosiaka). 1985 pismo drukował Janusz Blimel w swoim domu przy ulicy Prożka w Łodzi. 1986–1987 ze wzgl. na duże trudności techn. „Głos Łodzi” był drukowany dla RKW w Warszawie przez Marka Gogacza z Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S”. 1987–1989 pismo drukowali Andrzej Moliński i Harry Poliwke na powielaczu offsetowym otrzymanym z Francji od tamtejszych związków zawodowych. Nakład zróżnicowany: 1984–1987 około 1500–1600 egz., 1987–1989 około 4 tys. egz. Pismo kolportowane gł. wśród pracowników zakładów przemysłowych, między innymi w Łodzi, Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim. W ostatnim 68. nr. z IV 1989 redakcja poinformowała o zakończeniu wydawania pisma w zw. z rozwiązaniem RK 19 III 1989.

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry