Hasła rzeczowe

Głos Wolnego Taksówkarza

"Głos Wolnego Taksówkarza", pismo TKZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie, kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego MPT”; założony przez Dominika Tyburskiego, wydawany 10 I 1982 - XII 1988, początkowo po 13 XII 1981 w formie przygotowywanych przez D. Tyburskiego i Bohdana Głuszkowskiego, przepisywanych na maszynie informacji dla MPT.

Ukazały się 63 nr. (w tym 61 nr. w konspiracji) w formacie A4, drukowane poczátkowo techniką sitodruku (u Hanny Lewandowskiej, następnie głównie u Andrzeja Bischoffa we Włochach), od nr. 19 z IV 1983 na otrzymanym od MKK powielaczu (w mieszkaniu Andrzeja Adamiaka w Warszawie), w nakładzie 100 egz.; jubileuszowy nr 50 z 1986 wydrukowano na offsecie MKK Wola u Andrzeja Kamacia pod Konstancinem (druk: A. Kamać i A. Adamiak); w 1986 pojawiły się nr. drukowane techniką offsetową na papierze firmowym; miesięcznik, od 1985 wychodziło nieregularnie; od 1984 stemplowano pieczątką ''Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Regionu Mazowsze Warszawa TKZ przy MPT''.

W składzie redakcji: B. Głuszkowski (sprawy bieżące), D. Tyburski (sprawy polityczne i związkowe), Alfred Rosłoń i A. Adamiak (zbieranie materiałów wraz z in. członkami TKZ, także początkowo druk), H. Lewandowska (przygotowanie matryc).

Zamieszczano oświadczenia podpisywane przez D. Tyburskiego za TKZ MPT (do X 1983, czyli do jego ujawnienia się); publikowano komunikaty TKK oraz TKZ, informacje o sytuacji w MPT, komentarze do zarządzeń dyrekcji przedsiębiorstwa, teksty z okazji rocznic historycznych i rocznic „S”, zapowiedzi protestów, m.in. 1 V 1983 i 31 VIII 1983, informacje o aresztowanych i skazanych działaczach „S”, kącik humoru. W X 1988 zamieszczono ''Komunikat nr 1'' ujawniający TKZ i powołujący Grupę Inicjatywną, która sygnowała pismo od XI 1988. W nr. 50 opublikowano tekst o powstaniu pisma oraz wybór artykułów z wcześniejszych nr.

Finansowane ze składek związkowych oraz środków własnych. Od końca 1983 nakład pisma z drukarni A. Rosłoń przekazywał Stanisławowi Chrupkowi do kolportażu w bazach MPT na Grochowie i na Ochocie, po 50 egz.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry