Hasła rzeczowe

Głos Wolnego Taksówkarza

„Głos Wolnego Taksówkarza”, pismo TKZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie, kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego MPT”; założone przez Dominika Tyburskiego, wydawane 10 I 1982 – XII 1988. Pocz. wydawane w formie przygotowywanych przez D. Tyburskiego i Bohdana Głuszkowskiego przepisywanych na maszynie informacji dla MPT. Ukazały się 63 n-ry, format A4, druk na powielaczu (u Hanny Lewandowskiej, nast. gł. u Andrzeja Bischoffa we Włochach, od n-ru 19 z IV 1983 na powielaczu otrzymanym od MKK w mieszkaniu Andrzeja Adamiaka w Warszawie), nakł. 100 egz.; od 1986 na offsecie, jubileuszowy nr 50 z 1986 wydrukowano na offsecie MKK Wola u Andrzeja Kamacia pod Konstancinem (druk: A. Kamać i A. Adamiak); miesięcznik, od 1985 wychodziło nieregularnie; od 1984 stemplowano pieczątką Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „S” Regionu Mazowsze Warszawa TKZ przy MPT. W redakcji: B. Głuszkowski (sprawy bieżące), D. Tyburski (sprawy polityczne i związkowe), Alfred Rosłoń i A. Adamiak (zbieranie materiałów wraz z in. członkami TKZ, także pocz. druk), H. Lewandowska (przygotowanie matryc). Zamieszczano oświadczenia podpisywane przez D. Tyburskiego za TKZ MPT (do X 1983, czyli do jego ujawnienia się), komunikaty TKK oraz TKZ, informacje o sytuacji w MPT, komentarze do zarządzeń dyrekcji przedsiębiorstwa. Publikowano artykuły z okazji rocznic historycznych i rocznic „S”, zapowiedzi protestów (m.in. 1 V 1983 i 31 VIII 1983), informacje o aresztowanych i skazanych działaczach „S” oraz kącik satyryczny. W X 1988 zamieszczono Komunikat nr 1 ujawniający TKZ i powołujący Grupę Inicjatywną, która sygnowała pismo od XI 1988. W n-rze 50 opublikowano tekst o historii pisma oraz wybór artykułów z wcześniejszych n-rów.

Finansowane ze składek związkowych oraz środków własnych. Od końca 1983 kolportowane w bazach MPT na Grochowie i na Ochocie (z drukarni A. Rosłoń przekazywał Stanisławowi Chrupkowi po 50 egz.)

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry