Hasła rzeczowe

Głos Wolny

„Głos Wolny”, podtytuł: „Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane 4 IX – 8 X 1981 (w czasie I KZD) w Gdańsku przez Biuro Prasowe I KZD (szef: Marek Podgórczyk), utworzone przez Biuro Informacji Prasowej „S”, przy współpracy Agencji „S”, „Tygodnika Solidarność” i innych pism.

Ukazały się 24 nr. drukowane z matryc (w Gdańsku i kilku innych miastach) w nakładzie ok. 100 tys. egz.; dziennik.

W składzie redakcji: Seweryn Blumsztajn, Jarosław Broda, Andrzej Dorniak, Urszula Doroszewska, Pawel Huelle, Jerzy Kasprzyszak, Jolanta Kozak, Tomasz Luczak, Antoni Pawlak, Piotr Strzałkowski, Arkadiusz Rybicki, Joanna Szczęsna, Donald Tusk, Tomasz Wołek, Czesław Zegar, Katarzyna Żakowska, Jacek Żakowski, Tomasz Jastrun, Katarzyna Banachowska, Małgorzata Bartyzel, Zbigniew Gach. Zespół techniczny: Zbigniew Januszewski, Joanna Kasperska, Małgorzata Posadzka, Halina Zawistowska, Marek Czerwiński, Teresa Izwanowska, Piotr Krawczyk, Mirosław Rybicki i Mariola Tywonek.

W nr. 1 opublikowano podsumowanie dotychczasowej działalności „S”, informacje o posiedzeniu władz centralnych, bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie, zmianach statutowych, oczekiwaniach członków „S” wobec zjazdu, korespondencję z rzecznikiem prasowym rządu Jerzym Urbanem, wydawnictwach informacyjno-propagandowych i sprawach organizacyjnych.

Kolportowano kanałami związkowymi w całym kraju.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry