Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13451,Goniec.html
2023-09-30, 14:44

Goniec

"Goniec", podtytuł: „Pismo członków NZS Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego”, założone przez uczestników konspiracyjnych wykładów i spotkań dyskusyjnych, prowadzonych przez naukowców z Instytutu Historii UWr.: Edwarda Czapiewskiego, Włodzimierza Suleję i Adolfa Juzwenkę, wydawane przez Niezależną Oficynę Studencką XI 1987 – V 1988. Stanowiło próbę stworzenia nowej płaszczyzny niezależnej działalności studentów różnych uczelni Wrocławia.

Ukazały się 4 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodrukową w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. Wyróżniało się wysokim poziomem edytorskim. W jednym z nr. użyto dwukolorowej szaty graficznej.

W składzie redakcji: Grzegorz Winkelbauer, Cezary Szarugiewicz, Artur Adamski, we współpracy z Eugeniuszem Dedeszko-Wiercińskim i Michałem Stajszczykiem.

Zamieszczano serwisy informacyjne, artykuły publicystyczne i historyczne. Jako materiały satyryczne służyły reprinty pism komunistycznych, np. „Czerwonego Sztandaru”.

Kolportowano w środowisku studenckim.

Decyzję o zaprzestaniu wydawania pisma podjęto w związku z przeniknięciem do struktury Niezależnej Oficyny Studenckiej agentury SB.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony