Hasła rzeczowe

Goniec Kołobrzeski

"Goniec Kołobrzeski", pismo wydawane 27 X 1980 – 25 XI 1981 przez „S” w Kołobrzegu. Do nr. 8(15)/1981 podtytuł: „Komunikaty wewnętrzne NSZZ «Solidarność»”, w nr. 9(16)-16(23)/1981: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» – Kołobrzeg”; nr. 1/1980-4(11)/1981 sygnowane przez MKZ „S” w Kołobrzegu, nr. 5(12)-9(16)/1981 przez Delegaturę TZR Pobrzeże w Kołobrzegu, nr. 10(17)-16(23)/1981 przez Oddział Kołobrzeg ZR Pobrzeże. Po wydaniu pierwszych nr. w 1980 w wyniku ingerencji cenzury tytuł zmieniono na: „Komunikaty MKZ NSZZ «Solidarność»”, następnie powrócono do pierwotnego tytułu.

Ukazały się 23 nr. o obj. 8-10 s. w formacie A5, następnie A4, drukowane w Zakładzie Poligraficznym przy Uzdrowisku Kołobrzeg na maszynach typograficznych, skład linotypowy, w nakładzie 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Janusz Wołyński (redaktor naczelny), Jerzy Styczyński, Edward Padukiewicz, Mieczysław Brzuchania.

Publikowano bieżące informacje, komunikaty, oświadczenia, uchwały, publicystykę, opracowania historyczne, przedruki ważnych artykułów z pism krajowych. Nr 1 z 27 X 1980 poświęcono organizacji „S” i problematyce mieszkaniowej, w kolejnych nr. informowano o sytuacji w regionie kołobrzeskim, całym woj. koszalińskim i kraju: o działalności „S” i problemach pracowniczych w kluczowych przedsiębiorstwach Kołobrzegu (port, Polska Żegluga Bałtycka, Fabryka Podzespołów Radiowych Elwa, Kombinat Budowlany), o braku miejsc w kołobrzeskich przedszkolach; relacjonowano wizyty Anny Walentynowicz i Adama Michnika w Kołobrzegu; zamieszczano komentarze: ''O nowe oblicze Sejmu. Gospodarka. Co to jest nomenklatura?'', ''Myśli rozbiegane''. Materiały historyczne poświęcone były sytuacji Polski w 1939 i wydarzeniom Czerwca ’56 w Poznaniu; M. Brzuchania po raz pierwszy podjął publicznie sprawę wysiedlenia z Kołobrzegu w 1950 ok. 150 rodzin (wysiedlenia ze strefy przygranicznej objęły ludzi związanych z tradycją niepodległościową); w artykule ''O historyczne nazwy ulic Kołobrzegu'' stawiano postulat przywrócenia dawnych nazw. W nr. 9 (16)/1981 poinformowano o zajęciu się sprawą cenzurowania pisma w trakcie obrad miejskiej konferencji PZPR, czego efektem były naciski na dyrekcję Uzdrowiska Kołobrzeg, by wyprowadzić druk pisma z uzdrowiskowej poligrafii; po 13 XII 1981 przestało się ukazywać.

Kolportowane w Kołobrzegu i sąsiednich gminach. Wznowione w 1989.

Leszek Laskowski

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony

do góry