Hasła rzeczowe

Goniec Małopolski

"Goniec Małopolski", pismo wydawane 19 XII 1980 – 10 XII 1981 w Krakowie przez Sekcję Informacji MKZ, następnie ZR Małopolska.

Ukazało się 56 nr. w formacie A4 lub A5 o objętości 12-48 s., drukowanych na powielaczu, sicie lub offsecie m.in. w powielarni zakładowej MPK i AGH w nakł. 3,5-6 tys. egz.; tygodnik. Kontynuacja pisma: „Solidarność. Biuletyn informacyjny” (10 XI 1980 – 10 XII 1980, nr. 1-6); po objęciu kierownictwa Sekcji Informacji przez Roberta Kaczmarka najpierw jako „Goniec Krakowski” (nr 7 z 16 XII 1980, wydanie specjalne z okazji 10. rocznicy Grudnia ’70), a od nr. 8 (z 19 XII 1980) – „Goniec Małopolski”.

W składzie redakcji w różnych okresach: Andrzej Borzęcki, Mirosław Dzielski, Jan Franczyk, Robert Kaczmarek, Lesław Maleszka, Katarzyna Nowakowska (redaktor graficzny), Tomasz Schoen, Maria Sierotwińska, Bogusław Sonik, Dorota Stec, Anna Szwed, Małgorzata Żłobińska; adres redakcji: MKZ Małopolska, Kraków, al. Krasińskiego 11b.

Pismo informacyjno-publicystyczne małopolskiej „S” służyło głównie prezentacji spraw związkowych: bieżących wydarzeń w regionie i kraju (m.in. w I 1981 zamieszczono kalendarium strajku ustrzycko-rzeszowskiego, w III i IV relacjonowano przebieg kryzysu bydgoskiego, a w okresie krajowego WZD na bieżąco opisywano przebieg obrad) oraz publikacji dokumentów i oświadczeń władz zakładowych, regionalnych i ogólnopolskich „S” (w tym dokumentów przyjętych na regionalnym WZD oraz zjeździe ogólnopolskim). Omawiano również problemy pozazwiązkowe m.in. związane z samorządem terytorialnym (od lata 1981 Tadeusz Syryjczyk zamieścił szereg artykułów, w których m.in. rozważał kwestie dotyczące stanowiska jakie w tej sprawie powinien zająć związek) oraz sprawy dot. samorządności robotniczej. Drukowano też wywiady (np. w IV 1981 z Janem Rulewskim), listy do redakcji, przedruki z innych pism niezależnych oraz książek m.in. Danuty Suchorowskiej ''Wielka edukacja'' i Władysława Poboga-Malinowskiego ''Pierwsze dni Rzeczypospolitej''.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry