Hasła rzeczowe

Goniec Młodzieży

"Goniec Młodzieży", pismo wydawane w Kołobrzegu, związane z Młodzieżową Komisją Koordynującą „S” Pobrzeże.

Bliższe dane niemożliwe do ustalenia, dostępny tylko jeden nr z końca V 1983 w postaci jednostronnie zapisanej na maszynie do pisania kartki formatu A5.

Zawiera skierowany do młodzieży apel do stawiania oporu „juncie” (WRON), sytuację w kraju nazywa „wojną”, nawołuje do ustawiania świeczek pod krzyżem „S” koło kościoła; przypomina o śmierci Grzegorza Przemyka, opisuje pogrzeb młodego człowieka, który zginął podczas manifestacji 1-majowej w Nowej Hucie, wg relacji uroczystość miała podniosły charakter, uczestniczyło w niej ok. 80 tys. osób, obecne były symbole „S”.

 

Mateusz Sitarz

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony

do góry