Hasła rzeczowe

Gospodarz

"Gospodarz", podtytuł: „Pismo w obronie praw chłopskiej gospodarki rodzinnej”, wydawane 1977-1981 w Warszawie przez ROPCiO, adresowane do mieszkańców wsi.

Ukazało się 45 nr. o obj. 2-40 s. w formacie A4 i A5, w nakładzie 1-3 tys. egz.; miesięcznik.

Redaktorzy: Piotr Typiak i Bogumił Studziński; od nr. 38/39 (1981): B. Studziński i Konstanty Jocz; adres redakcji (ujawniony): Warszawa, ul. Łowicka 53. Początkowo decydującą rolę odgrywali Stanisław Michalkiewicz i Tadeusz Szozda (Wydawnictwo Polskie im. Józefa Piłsudskiego), zajmujący się redakcją i drukiem. Pod koniec 1978, w wyniku konfliktu w redakcji, S. Michalkiewicz i T. Szozda odmówili dalszego drukowania; następnie pismo drukowane przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja (do nr. z I/II 1980).

Pismo informacyjne, zajmujące się gł. problematyką wiejską; zamieszczano też krótkie teksty polityczne, w tym poświęcone polityce międzynarodowej; publikowano oświadczenia komitetów chłopskich.

Grzegorz Waligóra

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry