Hasła rzeczowe

Gotowość «Solidarności»

"Gotowość «Solidarności»", pismo wydawane przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną „S” w Łodzi X 1985 – VI 1988, z przerwą 15 VIII 1986 (nr 11) – 15 I 1987 (nr 12), spowodowaną trudnościami technicznymi.

Ukazało się 30 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakł. 2,5 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Antoni Chyliński (nr. 1-7 z X 1985 – II 1986, ps. Onufry; Redakcja), Małgorzata Bohatyrewicz, Andrzej i Elżbieta Trynkusowie (od III 1986, po śmierci A. Chylińskiego), Marian Juraszczyk, Aleksandra Więckiewicz (jeden artykuł w nr. jako przedstawicielka KPN), druk: Włodzimierz Bartczak, Zygmunt Ciechański, Krzysztof Frątczak, Aleksander Staniak, w nr. 3 (z XI 1985) i 8 (z III 1986) dopisek: „Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego”; materiały poligraficzne dostarczała RKW przez Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Kostrzewę.

Publikowano informacje o nieprawidłowościach w zakładach pracy regionu, aresztowaniach działaczy „S” i KPN, wiadomości związkowe, artykuły dot. sytuacji na wsi, oświadczenia RKW i MKK, komentarze nt. sytuacji międzynarodowej, przedruki, m.in. z „Tygodnika Polskiego”, „KOS”, krytyczne komentarze społeczne, rysunki satyryczne, listy do redakcji, podziękowania za przekazane pieniądze.

Kolportowane przez MKK w ponad 30 zakładach w Łodzi i okolicznych miastach.

 

Jacek Krakowski

Opcje strony

do góry