Hasła rzeczowe

Górnik Polski

"Górnik Polski", pismo wydawane w Katowicach V 1984 – IX 1988, podtytuł: „Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ «Solidarność»”. 8 V 1984 z inicjatywy RKW NSZZ „Solidarność” powołana została Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” i jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu pisma „Górnik Polski”.

Ukazały się 43 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakł. 2,5-3 tys. egz.; miesięcznik. W czasie strajków w VIII 1988 wyszło kilka dodatków specjalnych informujących o sytuacji w strajkujących kopalniach oraz wydane zostały broszury pt: ''Zbrodnia czy wypadek (4-02-87 r. Kop Mysłowice)''.

W zespole redakcyjnym byli Jarosław Szczepański (specjalizujący się w tematyce górniczej), Jacek Cieszewski i Wiesław Rajski oraz awaryjnie Zdzisław Zwoźniak. Projekt winiety: Jacek Federowicz. Redakcja, druk, organizacja kolportażu i zaopatrzenia: Jerzy Sołowiej. W czasie aresztu Sołowieja pismem kierował Zdzisław Zwoźniak (V-VII 1986).

Publikowano uchwały, apele, komunikaty (KKKG-TKK-RKW NSZZ „S”) oraz informacje o wydarzeniach w kopalniach Śląska i Zagłębia, artykuły dot. bieżących spraw i problemów w kraju; z czasem w pismo nabrało charakteru informacyjno-publicystycznego.

Kolportażem zajmowali się m.in. członkowie RKW, przekazując je strukturom kopalnianym.

 

Przemysław Miśkiewicz

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry