Hasła rzeczowe

Grupa Harpun w Kępnie

Grupa Harpun w Kępnie, grupa Solidarności Walczącej działająca w Kępnie od jesieni 1982. W składzie grupy: Włodzimierz Jędrasik, Józef Handrysik, Maria Bykowska; blisko związani z grupą byli: Henryk Muller, Wiesław Kołodziejczyk (działacze „S”, kolporterzy wydawnictw podziemnych), Mirosław Łapa (przewodniczący Związku Młodzieży Demokratycznej w Kępnie); łącznikiem z wrocławską SW był Kazimierz Klementowski. Kolportowano wydawnictwa podziemne z Wrocławia, Warszawy, pocz. w punkcie kolportażowym przy ul. Małopanewskiej prowadzonym przez Marię Trąbską, po jego likwidacji w IV 1983 w punkcie przy ul. Pugeta oraz w prowadzonym przez Annę Litwicką punkcie przy ul. Dembowskiego 74. Ulotki SW drukowano w Kępnie w mieszkaniu J. Handrysika, który prowadził też w ZOZ punkt kolportażowy. W 1984 Grupa Harpun używała nazwy Rada SW Okręgu Kępińskiego, którą sygnowała ulotki. 16 XII 1983 aresztowano K. Klementowskiego, od III 1984 zaczęły się rewizje i aresztowania w Kępnie, 5 III w mieszkaniach M. Bykowskiej i W. Jędrasika SB znalazła kilkaset egz. podziemnych czasopism i książek, 7 III zostali oni aresztowani, 18 V 1984 Sąd Rejonowy w Kępnie skazał M. Bykowską na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny, W. Jędrasika na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny (kary te na mocy amnestii darowano). W nast. miesiącach członkowie Harpuna bez powodzenia usiłowali nawiązać kontakty z SW w Kaliszu, we Wrocławiu, ostatecznie W. Jędrasik wyjechał z Kępna, a Grupa Harpun przestała istnieć. Grupa Harpun była rozpracowywana od 12 IV 1983 w ramach SOR krypt. Metro.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony

do góry