Hasła rzeczowe

Harcerz Śląski

"Harcerz Śląski", podtytuł" „Pismo Katowickie Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego”, nawiązujące tytułem do pisma harcerzy śląskich z okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, wydawane z inicjatywy Katowickiego Kręgu Instruktorów Harcerskich (założonego w X 1980 przez Wojciecha Jerzego Poczachowskiego, Jacka Żelaznego i Marka Wójcickiego) I-XI 1981.

Ukazało się 8 nr. o obj. 8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w drukarni „S” w nakładzie ok. 500 egz.; z założenia miesięcznik, wychodziło nieregularnie (I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI).

W składzie redakcji: Wojciech Jerzy Poczachowski, M. Wójcicki, J. Żelazny, Bogdan Suchy, Anna Gadomska, Paweł Wieczorek (od VI 1981).

Publikowano materiały związane z problematyką harcerską. Informowano środowiska harcerskie o zmianach politycznych w kraju po powstaniu „S”, szczególnie o działaniach Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego. Pismo adresowane głównie do instruktorów harcerskich, a także do wszystkich zainteresowanych.

Przestało wychodzić po 13 XII 1981.

Tomasz Szafron

Opcje strony

do góry