Hasła rzeczowe

Harcerz Opolski

"Harcerz Opolski", pismo wydawane przez Krąg Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego przy Komendzie Hufca ZHP w Opolu I-XI 1981. Tytuł nawiązywał do tradycji przedwojennego miesięcznika wydawanego w Opolu przez ZHP w Prowincji Górny Śląsk. Nr 1 miał podtytuł: „Miesięcznik młodzieży”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 10-12 s. w formacie A5, drukowanych w Stacji Małej Poligrafii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w nakładzie ok. 300 egz. (nr 1 wykonano na zamówienie MKZ Opole w nakładzie 500 egz.).

W składzie redakcji w różnych okresach: Jerzy Bogacz (redaktor naczelny od nr. 2/3, z II 1981, dziennikarz „Słowa Powszechnego”), Maria Furmanek, Stanisław Gloger, Stefan Gorgoń, Janusz Nowicki, Karol Smoczkiewicz, Andrzej Półchłopek oraz Mirosław Wysocki.

Publikowano głównie artykuły dot. przedwojennej i wojennej historii oraz tradycji harcerskiej, także poświęcone bieżącym wydarzeniom w ZHP. W nr. 1, zredagowanym przez K. Smoczkiewicza, oprócz tekstu wstępnego zamieszczono podstawowe dokumenty programowe KIHAM. Krytycznie pisano m.in.: o nadużyciach w opolskiej Chorągwi oraz o VII Zjeździe ZHP, informowano o pracy Porozumienia KIHAM oraz działalności opolskiego kręgu.

Mariusz Patelski

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry