Hasła rzeczowe

Horyzont

„Horyzont”, pismo wydawane przez SW 12 X 1987 – 24 V 1989 w Warszawie, z inicjatywy Jacka Majsaka. Ukazało się 30 n-rów, obj. 4–12 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 5–10 tys. egz.; dwutygodnik. W redakcji: Dariusz Fikus (ps. BIO, D, d, d.f., f), Wojciech Maziarski (ps. Witold Szumiej), Jacek Moskwa (ps. Andrzej Bezmaski, Jakub Bond, 007), Ewa Szemplińska (ps. E.S.), Iwona Śledzińska-Katarasińska. Współpracownicy: Leon Bójko (ps. Roman Biednota), Elżbieta Cichocka-Bójko (ps. e, El.B.), Tomasz Jarzębowski (ps. Karol Twardowski), Wiesław Johann (ps. Mecenas), Irena Katerowicz (ps. I.W.), Wojciech Lamentowicz (ps. Jan Morawski), Maciej Łukasiewicz (ps. Marian Sabat), Aleksander Paszyński (ps. a, A.P., Al., P, p), Marek Zagajewski (ps. Jan Mer, M.Z.). Publikowano bieżące serwisy wiadomości (rubryka „Peryskop”), komentarze polityczne i gospodarcze z kraju i zagranicy (stała rubryka „Obóz i okolice”), analizy prawne W. Johanna; wywiady (m.in. z Leopoldem Ungerem), recenzje książek, zapowiedzi wydawnicze, rysunki satyryczne i fotografie (m.in. Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi). Wyróżniało się staranną szatą graficzną i zespołem zawodowych dziennikarzy; składane komputerowo. Wśród członków SW uznawane za kontrowersyjne, ponieważ prezentowało odmienne od SW stanowisko wobec okrągłego stołu i in. wydarzeń politycznych. Kolportowane w całym kraju, gł. za pośrednictwem struktur kolportażowych SW.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry