Hasła rzeczowe

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Pobrzeże

"I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Pobrzeże" odbyło się VI-VII 1981 w 4 turach w Koszalinie. 12 VI 1981 w obradach w hali Gwardii Koszalin wzięło udział 383 spośród wybranych przez MKZ-y 469 delegatów; obrady prowadził przew. TZR Wiktor Szostało; w skład Komisji Wniosków i Uchwał powołano: Stefana Dudzika, Tadeusza Małeckiego, Stanisława Pacaka, Stanisława Pleskacza, Danutę Palcyn, Lubomiłę Grapińską-Repczyńską, Zofię Szymańską, Romana Tabisza, Mariana Wojtkiewicza. Podczas obrad rozstrzygnięto kwestię procedur wyborczych do władz Regionu, sprawę ew. połączenia się z regionem szczecińskim lub słupskim, opowiadając się za tworzeniem struktur regionalnych w ramach woj. koszalińskiego, pozostawiając tworzenie makroregionów I KZD. 3-4 VII 1981 z udziałem 328 delegatów wybrano członków ZR (pocz. 59, nast. 55); określono parytet mandatów do ZR dla podregionów (1 mandat na 2 tys. członków): Koszalin – 27, Kołobrzeg – 9, Białogard – 5, Szczecinek – 11, Darłowo – 2, Drawsko – 2, Świdwin – 3. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej nie udzielono ustępującym władzom TZR absolutorium; na przew. ZR wybrano Pawła Michalaka spośród 8 kandydatów: Ryszarda Janasa, Józefa Lorenca, P. Michalaka, Józefa Mikszy, Stanisława Piątkowskiego (Drawsko Pomorskie), Stanisława Piątkowskiego (Darłowo), Stanisława Pleskacza, Stanisława Sajkowskiego (do 2. tury przeszli S. Sajkowski, P. Michalak); sekretarzem Komisji Wyborczej WZD była Elżbieta Kuzyniak. 17-18 VII 1981 przegłosowano absolutorium dla TZR Pobrzeże, wybrano 12 delegatów na I KZD; w drugim dniu obrad zabrakło quorum i wyznaczono kolejny termin spotkania. 25 VII 1981 wybrano skład Prezydium ZR; zatwierdzono bez wyboru 2 delegatów z regionu szczecineckiego na I KZD; delegatami na I KZD zostali: Zygmunt Bąk, Edward Dzimidowicz, Ryszard Frutczak, Jan Zieliński, Janusz Cywiński, L. Grapińska-Repczyńska, P. Michalak, Marek Makowski, S. Sajkowski, Bronisław Śliwiński, R. Tabisz, Piotr Pawłowski.

 

Rafał Marciniak

Opcje strony

do góry