Hasła rzeczowe

Igła

"Igła", podtytuł: „Biuletyn informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Cz-wa”, pismo wydawane przez Tymczasowy Komitet Założycielski NZS WSP w Częstochowie. Pierwszy nr ukazał się 15 XII 1980 z mottem Czesława Miłosza ''Wolno nam było odzywać się skrzekiem karłów i demonów, ale czyste i dostojne słowa były zakazane''.

Dwa pierwsze nr. (nienumerowane i niedatowane, o obj. 11 stron) wydrukowano na ręcznym powielaczu.

Redagowali je Jacek Różewicz, Jacek Chaszczyński, Gerard Żakowski, Piotr Szymanowski, Piotr Głowacki.

Zawierały głównie dłuższe wypowiedzi i komentarze polityczne, m.in. Iwony Pasternak o związkach rolników, J. Chaszczyńskiego ''Czy jesteśmy antysocjalistyczni?'', polemikę z biuletynem SZSP „Pestka”. Informowano w nich o spotkaniach z Jackiem Kuroniem i Bohdanem Cywińskim, o wyborze rektora WSP z udziałem przedstawicieli NZS i innych działaniach Zrzeszenia (np. zmiana lektora języka rosyjskiego). Były to „gorące, czasem może nie wyważone wypowiedzi”, jak określił je nowy redaktor Roman Bednarek, który przygotował nr 3 – wydrukowany już na offsecie. Opublikowano w nim relację z I Zjazdu NZS w Krakowie, komunikat z wyborów Komisji Uczelnianej oraz wiersze redaktora. Numer ten, który ukazał się 4 V 1981, był ostatni.

Po przerwie wakacyjnej pismo nie zostało wznowione. W jego miejsce 30 IX 1981 ukazał się nr 1 biuletynu „Nasze Sprawy”. W numerze tym, skierowanym głównie do studentów I roku, zaprezentowano NZS, a także Duszpasterstwo Akademickie, działające przy Kurii Diecezjalnej.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry