Hasła rzeczowe

IKS Informator Kulturalny Solidarności

„IKS. Informator Kulturalny Solidarności”, pismo społeczno-kulturalne, wydawane w Warszawie przez Sekcję Kultury „S” Regionu Mazowsze VI 1981 – 16 XI 1981. Ukazało się 10 n-rów, pocz. obj. 2 s., od n-ru 6 – 4 s., format A4, druk na offsecie, nakł. nieustalony; dwutygodnik, W redakcji: Ryszard Holzer, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak; od n-ru 6: Tomasz Burski, Grzegorz Czubak (oprac. graf.), Jan Gondowicz, Joanna Tępińska; od n-ru 7 Ewa Izgarszew (redaktor techn.). Publikowano informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w kraju, recenzje wystaw, filmów itd., wypowiedzi twórców nt. sytuacji kultury w Polsce, rozważania o wolności słowa, wiadomości o działalności SDP, informacje o nowościach wydawniczych oraz ogłoszenia. Kolportowane gł. przez „S” Region Mazowsze.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry