Hasła rzeczowe

Impuls (Wrocław)

"Impuls", podtytuł: „Niezależny miesięcznik młodzieży”, od nr. 3 z 1983: „Niezależny biuletyn młodzieży”, w nr. 14 z 1986: „Federacja Młodzieży Walczącej”, pismo młodzieżowe wydawane X 1983 – 1 X 1986 we Wrocławiu, początkowo zbliżone do Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej, w końcowym okresie związało się z FMW.

Ukazało się 14 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 i A5 (nr. 1 i 14), drukowanych z matryc białkowych i techniką sitodruku w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; miesięcznik, nie wychodziło w czasie wakacji; bogato ilustrowane.

W składzie zespołu: Waldemar Kras (redaktor naczelny, drukarz), Radosław Domaradzki, Artur Matkowski, Zuzanna Dąbrowska, M. Spodniewski.

Zamieszczano serwisy informacyjne, artykuły publicystyczne, historyczne, satyryczne; odgrywało dużą rolę w organizowaniu akcji protestacyjnych młodzieży szkół średnich; 28 VIII 1984 opublikowano dodatek nadzwyczajny ''„Solidarność” 31.08.1980-31.08.1984'' – ulotkę zawierającą program obchodów 4. rocznicy powstania „S”.

Po aresztowaniu na początku 1985 W. Krasa wychodziło nieregularnie, wydano nr. 13 z XI 1985 i 14 z IX 1986.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry