Hasła rzeczowe

Indeks

"Indeks", pismo wydawane przez Studencki Komitet Solidarności Studencki Komitet Solidarności Studencki Komitet Solidarności. W nocy 14/15 V 1977 organizatorzy „czarnych juwenaliów”, zebrani w mieszkaniu Liliany Batko, podjęli decyzję o założeniu Studenckiego Komitetu Solidarności. Większość przewidywała, że rozpoczęta przez nich i skutecznie przeprowadzona akcja skończy się nieuchronnie represjami, może nawet więzieniem. Uznano również, iż wyzwoloną wśród ludzi odwagę i aktywność należy skupić w postaci jakiejś struktury. Pod deklaracją założycielską, która została ogłoszona 15 V pod Wawelem na zakończenie wieczornego pochodu znalazły się nazwiska i adresy: Andrzeja Balcerka, Joanny Barczyk, Liliany Batko, Wiesława Beka, Małgorzaty Gądkiewicz, Elżbiety Majewskiej, Lesława Maleszki, Józefa Ruszara, Bogusława Sonika, Bronisława Wildsteina. początkowo w Warszawie, następnie w Krakowie X 1977 – VIII 1979, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”.

Ukazało się 8 nr. (w 1977:

1-2, 1978: 3/4, 1979: 5-7/8) o obj. 20-30 str. w formacie A4, przepisywanych na maszynie, drukowanych na powielaczu spirytusowym, w okresie krakowskim drukowanych przez Krakowską Oficynę Studentów techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie. Pierwotnie pismo miało nosić nazwę „Pozycja”.

W założeniu miało być redagowane przez działaczy SKS z różnych ośrodków, początkowo redakcję tworzyli: z Warszawy – Jan Ajzner, Urszula Doroszewska, Ludwik Dorn, Sergiusz Kowalski; z Krakowa – Lesław Maleszka, Tomasz Schoen, Bronisław Wildstein; z Łodzi – Paweł Spodenkiewicz; z Wrocławia (od nr. 3/4) – Marek Zybura i Jerzy Filak. W tym okresie pismo było drukowane w Warszawie. Pomysł redagowania przez kilka ośrodków nie sprawdził się, głównie z powodu trudności w zbieraniu i przesyłaniu materiałów.

Od nr. 5 ze I 1979 pismo krakowskiego SKS; w składzie redakcji: L. Maleszka, Ewa Kulik, Anna Szwed, Krzysztof Dawidowicz, Jacek Rakowiecki i Bogusław Sonik; nazwiska redaktorów z Warszawy i Leszka Budrewicza z Wrocławia wymieniano w stopce redakcyjnej jako współpracowników.

Poruszano m.in. zagadnienia związane z polityką władz wobec środowisk akademickich; krytykowano proces ograniczania praw studentów; omawiano problem indoktrynacji ideologicznej; pisano o sprawach socjalnych studentów. Ostatni nr z datą V-VI/VII-VIII 1979 ukazał się dopiero w 1980 i opublikowany został przez związane z ROPCiO Wydawnictwo Konstytucji 3 Maja.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry