Hasła rzeczowe

Indeks

„Indeks”, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, pismo wydawane przez Studencki Komitet Solidarności Studencki Komitet Solidarności w Krakowie Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, powstał 15 V 1977 w czasie czarnego marszu, po śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Stanisława Pyjasa. Wyrażał bunt środowisk studenckich przeciwko systemowi komunistycznemu i jego eksponentom – zbiurokratyzowanym i zideologizowanym oficjalnym organizacjom jak SZSP. pocz. w Warszawie (też druk), nast. w Krakowie X 1977 – VIII 1979. Ukazało się 8 n-rów (w 1977: 1–2, 1978: 3/4, 1979: 5–7/8), obj. 20–30 s., format A4, przepisywane na maszynie, druk na powielaczu; w okresie krakowskim drukowane przez Krakowską Oficynę Studentów techniką sitodruku, nakł. 2 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Pierwotnie pismo miało nosić nazwę „Pozycja”. W założeniu miało być redagowane przez działaczy SKS z różnych ośrodków, pocz. redakcję tworzyli: z Warszawy – Jan Ajzner, Urszula Doroszewska, Ludwik Dorn, Sergiusz Kowalski; z Krakowa – Lesław Maleszka, Tomasz Schoen, Bronisław Wildstein; z Łodzi – Paweł Spodenkiewicz; z Wrocławia (od n-ru 3/4) – Marek Zybura i Jerzy Filak. Pomysł redagowania pisma przez kilka ośrodków nie sprawdził się, gł. z powodu trudności w zbieraniu i przesyłaniu materiałów. Od n-ru 5 ze I 1979 pismo krakowskiego SKS. W redakcji: L. Maleszka, Ewa Kulik, Anna Szwed, Krzysztof Dawidowicz, Jacek Rakowiecki i Bogusław Sonik; nazwiska redaktorów z Warszawy i Leszka Budrewicza z Wrocławia wymieniano w stopce redakcyjnej jako współpracowników. Publikowano informacje zw. z polityką władz wobec środowisk akademickich, krytykowano proces ograniczania praw studentów, omawiano problem indoktrynacji ideologicznej i sprawy socjalne studentów. Ostatni nr z V – VI/VII – VIII 1979 ukazał się w 1980 i opublikowany został przez Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja. Kolportowane w całym kraju.

 

Ewa Zając|Balbina Cała

Opcje strony

do góry