Hasła rzeczowe

Indeks

"Indeks", podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawane I 1985 – 17 IV 1989 w Krakowie przez NSZ Akademii Rolniczej, Politechniki Krakowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, finansowane przez fundusz NZS AR.

Ukazało się 46 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 1/17 z 1987), drukowanych na tzw. ramce, powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 500-2000 egz.; ilustrowane, wychodziło nieregularnie. Część nr. ukazała się wspólnie z pismami „Przegląd Akademicki” i „Gwarek”. Wydano dwa nr. 13: w V 1986 i 13 XII 1986 zawierający krótkie kalendarium Grudnia ’81; w II 1990 wydano nr specjalny pt. ''Pięć lat minęło...'', poświęcony historii pisma, w którym ujawnili się wszyscy redaktorzy pisma.

W składzie redakcji: Hanna Marcak, Barbara Pieróg, Paweł Celiński, Grzegorz Fimowicz, Piotr Gabrysz, Grzegorz Gorczyca, Paweł Konieczny, Adam Laskowski, Bogusław Stec, Andrzej Bobiec, Krzysztof Kornaś (ps. Dziki). Drukowano m.in. w mieszkaniu przy ul. 29 Listopada.

Kolportowano w krakowskich środowiskach akademickich.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry