Hasła rzeczowe

Informacja

"Informacja", pismo Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu, podlegające sekretarzowi komitetu Jackowi Moskwie, wydawane przez Biuro Prasowe przy Okrągłym Stole 6 II 1989 – 1 IV 1989 podczas trwania obrad.

Ukazały się 42 nr., powielane na ksero.

Redagowane przez 2 osoby, m.in. Zygmunta Łuczyńskiego (redakcja mieściła się w Hotelu Europejskim w Warszawie, a w czasie obrad w Pałacu Namiestnikowskim); podawano adres do korespondencji: Warszawa, ul. Kopernika 34.

Publikowano informacje z danego dnia obrad, redakcja stanowiła również punkt informacyjny, m.in. dla dziennikarzy innych gazet.

Pismo codziennie rozprowadzano (przez sekretarzy) do wszystkich obradujących zespołów (tzw. stolików) oraz dostarczano do struktur „S” i „Tygodnika Mazowsze”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry