Hasła rzeczowe

Informacja

„Informacja”, pismo Komitetu Organizacyjnego przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu, utworzone przy KO przy Przew. „S” Lechu Wałęsie, podlegające sekretarzowi komitetu Jackowi Moskwie, wydawane przez Biuro Organizacyjne przy Lechu Wałęsie ds. Okrągłego Stołu 6 II 1989 1 IV 1989 podczas trwania obrad. Ukazały się 42 n-ry, obj. najczęściej kilkanaście s., format A4, kserowane w różnych nakł. Redagowane m.in. przez Zygmunta Łuczyńskiego; redakcja mieściła się w Hotelu Europejskim w Warszawie, w czasie obrad w Pałacu Namiestnikowskim. Redakcja stanowiła również punkt informacyjny, m.in. dla dziennikarzy in. gazet. Publikowano informacje z danego dnia obrad. Pismo kolportowane codziennie (przez sekretarzy) do wszystkich obradujących zespołów (tzw. stolików) oraz dostarczano do struktur „S” i „Tygodnika Mazowsze”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry