Hasła rzeczowe

Informacja «Solidarności»

"Informacja «Solidarności»", następnie „Informacja «Solidarności» Region Mazowsze”, serwis informacyjny i agencja prasowa powstała 14 XII 1981. Pierwszy serwis „IS” nr 1-3 ukazał się z datą 16 XII 1981 pt. „Informator”. Wychodził do 1985, ostatni, 275. nr ukazał się z informacją, że pismo zostaje rozwiązane przez samą redakcję.

Twórcami byli redaktorzy istniejącego w 1981 w Regionie Mazowsze Biuletynu Agencji Prasowej Solidarności „AS”. Założycielami i pierwszymi redaktorami „IS” byli: Ewa Kulik (wkrótce zajęła się organizacją prac regionalnych władz „S” Mazowsza), Anna Kruczkowska (później Bikont), Zofia Bydlińska-Czernuszczyk, Anna Dodziuk, Joanna Szczęsna, Helena Łuczywo, Gwido Zlatkes, Katarzyna Karpińska, Małgorzata Pawlicka (do wyjazdu za granicę w 1983).

Po powstaniu „Tygodnika Mazowsze”, którego nr 2. (wydany jako pierwszy) ukazał się 11 II 1982, „IS” przestała być samodzielnym pismem: stanowiła powtórzenie redagowanej przez A. Dodziuk, Krzysztofa Leskiego i Ludwikę Wujec tzw. trzeciej szpalty informacyjnej w „TM”. Serwis „IS” ukazywał się początkowo codziennie, potem 2 razy w tyg. (wtorki i piątki), głównie w formie maszynopisu (przepisywany na tzw. papierze przebitkowym), był dostarczany do pism podziemnych i struktur „S” w całym kraju.

 

Jan Strękowski

Opcje strony

do góry