Hasła rzeczowe

Informacja (Kalisz)

"Informacja", pismo KZ NSZZ „Solidarność” Fabryki Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu, przygotowywany przez Prezydium KZ, wydawane X 1980 – XII 1981.

Ukazało się kilka nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5; w założeniu dwutygodnik, wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Andrzej Orczykowski, Ryszard Olejniczak, Waldemar Wierusz, Zdzisław Wielgosz (redaktorzy), Władysław Urbaś (koordynator), Andrzej Woch (porady i analizy prawne), Stanisław Kucharski (strona techniczno-organizacyjna).

Zamieszczano informacje nt. spraw zakładowych i sytuacji w kraju. Ukazywały się nr. specjalne: w nr. z 20 VI 1981 opublikowano uchwałę w sprawie zasiłków statutowych, informacje nt. I WZD, odsłonięcia pomnika Poznańskiego Czerwca ’56; nr z poł. VIII 1981 poświęcony w całości sprawom pozazakładowym, m.in. rozmowom KKP „S” z wiceministrem Rakowskim, konfliktowi w Warszawie, protestowi ZR Wielkopolska Południowa (marsz głodowy z 4 VIII 1981), nowemu cennikowi artykułów spożywczych. Od VIII 1981 pismo zaostrzyło kurs wobec władz („S” nie uznaje decyzji jednostronnych) uznano, że 24 VIII 1981 strona rządowa złamała Porozumienia Sierpniowe, zabraniając związkom zawodowym wykorzystywania zakładowego teleksu i prezentowania swoich poglądów w zakładowych środkach informacji, we IX 1981 pojawiły się protesty wobec prób rozbicia związku na Wydziale Tkalni FWR Runotex.

Pismo kolportowane na terenie zakładu, bezpłatnie.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry