Hasła rzeczowe

Informacja (Kalisz)

„Informacja”, pismo KZ NSZZ «Solidarność» Fabryki Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu, przygotowywany przez prezydium KZ, wydawane X 1980 – XII 1981. Obj. 4–8 s., format A5; dwutygodnik, wychodziło nieregularnie. W redakcji: Andrzej Orczykowski, Ryszard Olejniczak, Waldemar Wierusz, Zdzisław Wielgosz, Władysław Urbaś (koordynator), Andrzej Woch (porady i analizy prawne), Stanisław Kucharski (strona techniczno-organizacyjna). Publikowano informacje dot. spraw zakładowych i sytuacji w kraju. Wyd. spec.: w n-rze z 20 VI 1981 opublikowano uchwałę ws. zasiłków statutowych, informacje dot. I WZD, odsłonięcia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956; nr z poł. VIII 1981 poświęcony był w całości sprawom pozazakładowym, m.in. rozmowom KKP z Mieczysławem F. Rakowskim, protestowi ZR Wielkopolska Południowa (marsz głodowy z 4 VIII 1981) oraz nowemu cennikowi artykułów spożywczych. Od VIII 1981 pismo informowało, że „S” nie godzi się z decyzjami jednostronnymi, że 24 VIII strona rządowa złamała porozumienia sierpniowe, zabraniając zw. zaw. wykorzystywania zakładowego teleksu i prezentowania swoich poglądów w zakładowych środkach informacji. We IX 1981 pojawiły się protesty wobec prób rozbicia związku na Wydz. Tkalni FWR Runotex.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry