Hasła rzeczowe

Informacja Bieżąca

"Informacja Bieżąca", pismo wydawane w Warszawie 13 II – 9 XII 1981 przez KZ „S” Uniwersytetu Warszawskiego, nr 14 jako „Informacja Bieżąca Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» UW”; kontynuacja pism: „Informacja Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty Uniwersytetu Warszawskiego” (20 IX – 10 X 1980, 3 nr.) oraz „Informacja Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie Warszawskim” (22 X – 21 XI 1980, 3 nr.).

Ukazały się 22 nr. (nr. 1-2 nienumerowane) w formacie A5 i A4, drukowane na powielaczu i offsecie przez poligrafię UW w nakładzei 200-1500 egz.; wychodziło nieregularnie, nie ukazywało się podczas wakacji.

W składzie redakcji (z siedzibą w Pałacu Kazimierzowskim): Jerzy Wocial, Andrzej Krawczyk, Teresa Butrym, Andrzej Walewski, Maciej Geller, Halina Suwała.

Zamieszczano komunikaty i oświadczenia KZ „S” UW oraz informacje dot. życia uczelni.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry