Hasła rzeczowe

Informacje Społecznego Komitetu Nauki

"Informacje Społecznego Komitetu Nauki", pismo SKN (powstałego w 1985 we Wrocławiu), wydawane 1 I 1986 – 8 V 1988.

Ukazało się 8 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową i sitodruku, nakł. nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Pigoń przy współpracy Romana Dudy, Stanisława Jabłonki, Andrzeja Ładomirskiego, Mieczysława Zlata.

Zamieszczano artykuły dot. sytuacji na wrocławskich uczelniach. W nr. 1 opublikowano oświadczenie SKN nt. zasadności przeciwdziałania wpływom totalitaryzmu na naukę, wyznaczając jednocześnie metody tych działań. Relacjonowano sytuację na wrocławskich uczelniach w IV 1986 po odwołaniach w niektórych z nich dziekanów w XI 1985. Zamieszczano komunikaty w sprawie wyborów delegatów do senatu i rad wydziałów. Informowano o wydawnictwach SKN, przeciwstawiających się indoktrynacji zajęć z filozofii marksistowskiej, nauki o polityce i ekonomii politycznej. Zamieszczano recenzje publikacji wrocławskich filozofów. Dużo miejsca poświęcono weryfikacji nauczycieli akademickich we Wrocławiu (przebieg, aspekty prawne, naruszenie praw) przez funkcjonariuszy partyjnych. Opublikowano wykaz nauczycieli akademickich ocenionych negatywnie. Dużo uwagi poświęcono też planowanym zmianom ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach i tytułach naukowych.

Kolportowano w środowisku akademickim.

Iwona Demczyszak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry