Hasła rzeczowe

Informacje Wojenne

„Informacje Wojenne”, pismo Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „S” w Rzeszowie, wydawane I – II 1982. Ukazało się ok. 10 n-rów, obj. 2–4 s., format A4, maszynopis (przepisywanie przez kalkę), od n-ru 3 druk na powielaczu, nakł. 50–200 egz.; numeracja nieciągła, tygodnik. Finansowane ze środków własnych. W redakcji: Zbigniew Sieczkoś, Władysław Piestrak, Anna Czehak (maszynopisanie). Publikowano informacje bieżące, oświadczenia, komunikaty i przedruki z pism podziemnych oraz komentarze. Kolportowane przez członków „S” i tworzące się sieci kolportażowe w zakładach pracy Rzeszowa.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry