Hasła rzeczowe

Informator Komisji Zakładowej «Solidarność» Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego

„Informator Komisji Zakładowej «Solidarność» Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego”, pismo wydawane 13 IX 1980 – XI 1989. Nr 1 sygnowany przez Komitet Założycielski NSZZ przy GSR, od n-ru 8 z nazwą „Solidarność”. Po 13 XII 1981 nr 1/38 wyszedł z datą 13 V 1982.

Ukazało się 79 n-rów (ostatnie 2. przed rocznicą 11 XI), obj. 4–6 s., format A5, druk na powielaczu i offsecie (nr 1/38 pisany ręcznie); 1980–1981 nakł. 3 tys. egz., nast. nakł. 500–1 tys. egz.; miesięcznik, w szczególnych sytuacjach wydawany częściej. W redakcji 1980: Andrzej Mechliński, Szczepan Łabuszewski, Jerzy Białk, Tadeusz Kunkel, Marian Wójcikiewicz, Andrzej Jurek, Zdzisław Złotkowski; od I 1981 (od n-ru 14) Lech Chmielewski, Gerard Nowak, Janusz Kucharski, T. Kunkel, Z. Złotkowski; od XII 1983: Z. Złotkowski, Leszek Lisiecki, Bogdan Danecki, Jerzy Świtalski, Janina Wehrstein, Władysław Dobrowolski we współpracy z wieloma anonimowymi lub znanymi tylko z ps. osobami, przekazującymi informacje. V – XI 1982 druk: L. Lisiecki, B. Danecki i Jan Fojut; od XI 1982 (po internowaniu dwóch pierwszych) sam J. Fojut; od XII 1983 Jerzy Baniewicz.

Kolporterzy m.in.: Anna Christa, G. Nowak, Jerzy Zalewski, B. Danecki. Zakup papieru i farb drukarskich finansowany przez TKZ GSR, papier offsetowy dostarczany przez różnych wydawców. Publikowano informacje o bieżącej sytuacji w kraju i „S” oraz o problemach załogi; pismo służyło również jako poradnik związkowy. Nr 1/38 nawoływał do 15-minutowej przerwy w pracy na znak protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. Kolportowane w zakładzie.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry