Hasła rzeczowe

Informator Gołdap

"Informator Gołdap", część nr. z podtytułem: „Codzienny, numerowany, rękopiśmienny serwis w ośrodku dla internowanych kobiet w Gołdapi”, dziennik wydawany przez kobiety internowane w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi 18 I – 21 VII 1982 (z niewielkimi przerwami).

Ukazało się 147 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A5 i A6, pisanych odręcznie, czasem przez kalkę, pismem drukowanym w nakładzie 2-6 egz.

W składzie zespołu w różnych okresach m.in.: Urszula Poziomek, Władysława Strama, Janina Szymajda, Barbara Szubert, Anna Augustyn-Urbanowicz, Zenobia Kita, Ewa Kuberna, Barbara Korol, Agnieszka Wiśniewska.

Publikowano doniesienia, przytaczane bez komentarza, z kraju i zagranicy pochodzące z prowadzonego codziennie nasłuchu radiowego Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa (kilka kobiet odpowiadało za zapewnienie bezpieczeństwa – w czasie nasłuchu prowadziły na korytarzu gimnastykę).

Kolportaż wewnętrzny, z celi do celi.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Gołdap

Opcje strony

do góry