Hasła rzeczowe

Informator (Lublin)

"Informator", pismo będące oficjalnym organem Biura Informacyjnego ZR Środkowo-Wschodniego „S”, wydawane 9 VI – 13 XII 1981 w Lublinie, po zawieszeniu w V 1981 przez ZR redakcji regionalnego „Biuletynu Informacyjnego” (chodziło o stopień niezależności tego pisma od władz Regionu i obowiązek zamieszczania oficjalnych dokumentów władz związkowych).

Ukazały się 152 nr. o obj. do 8 s. w formacie A4 (niektóre nr., np. 103. z 15 X 1981, dodatkowo w formacie A3 w formie plakatowej), drukowane na offsecie w nakładzie 5-20 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, zależnie od zapotrzebowania: codziennie (w wyjątkowych sytuacjach 2 razy dziennie) lub co kilka dni; nr 49. (z 25 i 27 VII 1981) miał 4 wydania: A, B, C i D.

W redakcji: Maciej Sobieraj (szef Biura Informacyjnego, redaktor naczelny) i Waldemar Jakson (z-ca redaktora naczelnego); nadzór ogólny: Wojciech Samoliński (rzecznik prasowy ZR) i Ryszard Jankowski (wiceprzewodniczący ZR ds. informacji); współpracownicy: Janusz Staworko, Stanisław Wilkus, Maria Zieniewicz, Stanisław Teleon i Ewa Iracka; teksty przepisywały: Eugenia Skiba i Krystyna Imbierowicz; druk na offsecie: Elżbieta Włodarczyk.

Publikowano bieżące informacje: głównie depesze, komunikaty, oświadczenia, ogłoszenia, krótkie relacje, także krótkie teksty publicystyczne dot. spraw aktualnych. Nr. 53-56 i 58-66 poświęcono I KZD; wydano 2 nr. 146. z 10 XII 1981, nakład pierwszego, zawierający odezwę prymasa Józefa Glempa do młodzieży, został przez redakcję zniszczony (zachowały się nieliczne egz.), wydrukowano drugi nr 146. bez odezwy. Pismo finansowane przez ZR Środkowo-Wschodniego.

Kolportowane przez struktury zakładowe i oddziałowe „S”.

 

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry