Hasła rzeczowe

Informator »Solidarność« Siedlce

„Informator »Solidarność« Siedlce”, pismo informacyjno-publicystyczne wydawane w Siedlcach I 1985–X 1986. Ukazały się 22 nr. (w tym jeden nr 20/21 podwójny), format 30 cm, druk na ramce w Siedlcach, nakł. zmienny, kilkaset do 1000 egz., pocz. (do nr. 6) dwutygodnik, nast. miesięcznik o zmiennej obj. (do nr. 7 2 s., nast. zazwyczaj 4, z wyjątkiem nr. 16 – 3 s. oraz 17 i 20/21 po 6 s.). Początkowo pismo bezpłatne, od nr. 20/21 poza regionem płatne 10 zł.

Założyciele i redaktorzy pisma: Lucjan Błoński, Zenon Borkowski, Janusz Olewiński, współpraca m.in. Wanda Radzikowska (przepisywanie tekstów na maszynie), Sławomir Dmowski (druk).

Informacje z Podlasia, kraju i z zagranicy, dane dot. represji, art. nt. historii (gł. Polski), materiały z zakresu nauki społecznej Kościoła katolickiego, zapowiedzi uroczystości religijnych i religijno-patriotycznych, polemiki, wywiady, poezja, fragmenty dokumentów władz PRL, recenzje, życzenia świąteczne, pokwitowania i podziękowania za przekazane pieniądze

Kolportaż gł. w Siedlcach i Regionie Mazowsze oraz (przez SW) na Dolnym Śląsku.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry