Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie

"Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie", podtytuł: „Wydanie strajkowe”, pismo wydawane przez redakcję „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej” 24 XI – 9 XII 1981.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie do 500 egz. Nr z 26 XI 1981 (3. z kolei) ukazał się bez numeracji jako „Informator NZS i NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie. 3 dzień strajku”; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Andrzej Pleszczyński (redaktor prowadzący), Barbara Woytowicz, Wanda Baj, Ewa Różycka, Krzysztof Grudzień, Ludwik Tochman i Marek Kuna.

Zamieszczano informacje dot. przebiegu strajku w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierii, wydarzeń w kraju, Lublinie i AR, komunikaty, dokumenty, informacje bieżące, komentarze.

Kolportowano na terenie AR w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry