Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie

„Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie. Wydanie strajkowe”, pismo wydawane w Lublinie przez redakcję „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej” 24 XI – 9 XII 1981.

Ukazało się 12 nr., obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. do 500 egz. Nr 3 (z 26 XI 1981) bez numeracji jako „Informator NZS i NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie. 3 dzień strajku”. Wychodziło nieregularnie.

W redakcji: Andrzej Pleszczyński (redaktor prowadzący), Barbara Woytowicz, Wanda Baj, Ewa Różycka, Krzysztof Grudzień, Ludwik Tochman i Marek Kuna.

Informacje dot. przebiegu strajku w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, wydarzeń w kraju, Lublinie i AR, komunikaty, dokumenty, informacje bieżące, komentarze. Kolportaż na terenie AR w Lublinie.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry