Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» przy Akademii Medycznej

„Informator NSZZ «Solidarność» przy Akademii Medycznej”, pismo wydawane przez „S” przy AM w Warszawie 2 III – 20 XI 1981. Stanowiło kontynuację „Informatora NSZZ «Solidarność» przy PSK nr 1”, gdy zasięg pisma rozszerzono na wszystkie organizacje „S” w AM w Warszawie. Ukazało się 14 n-rów (n-ry 7–20), obj. kilku s., format A5, druk na offsecie, nakł. 400 egz.; dwutygodnik. W redakcji: Andrzej Friedman, Konstanty Gebert, Leszek Kubin, Barbara Dąbrowska, Hanna Wolska. Zamieszczano informacje dot. sytuacji w szkolnictwie wyższym, w AM w Warszawie i działalności „S” w AM i Regionie Mazowsze. Kontynuacją był wydawany po 13 XII 1981 „Informator Wojenny Akademii Medycznej w Warszawie”. Finansowane z części składek przekazywanych na rzecz „S”. Kolportowane gł. w PSK nr 1.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry