Hasła rzeczowe

Informator NSZZ «Solidarność» przy Akademii Medycznej w Warszawie

"Informator NSZZ «Solidarność» przy Akademii Medycznej w Warszawie", pismo wydawane przez „S” przy AM w Warszawie 2 III – 20 XI 1981. Kontynuacja „Informatora NSZZ «Solidarność» przy PSK nr 1” po rozszerzeniu jego zasięgu na wszystkie organizacje „S” w AM w Warszawie.

Ukazało się 14 nr. (nr. 7-20) o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na offsecie, w nakładzie 400 egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Andrzej Friedman, Konstanty Gebert, Leszek Kubin, Barbara Dąbrowska, Hanna Wolska (adres redakcji: ul. Filtrowa 30, lokal Komisji Międzyzakładowej).

Zamieszczano informacje o sytuacji w szkolnictwie wyższym, w AM w Warszawie i działalności „S” w AM i Regionie Mazowsze.

Kontynuacją był wydawany po 13 XII 1981 „Informator Wojenny Akademii Medycznej w Warszawie”.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry