Hasła rzeczowe

Informator Zakładowy

"Informator Zakładowy", pismo KZ NSZZ „Solidarność” Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże (przewodniczący Krzysztof Borkowski), wydawane 26 II – 26 VIII 1981.

Ukazało się 10 nr. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 450-600 egz.

W składzie zespołu: Wiesław Bialic, Tadeusz Ryśnik i Stanisław Wierzgoń.

Publikowano głównei teksty o tematyce związkowej, ale także na tematy ogólniejsze, np. połowę obj. nr. 9 (8 s.) z 23 VI 1981 zajęły materiały o tematyce historycznej, związanej z 25. rocznicą wydarzeń Czerwca ’56 w Poznaniu.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Górażdże

Opcje strony

do góry