Hasła rzeczowe

Informator Zakładowy KZ NSZZ «Solidarność» Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże

„Informator Zakładowy KZ NSZZ «Solidarność» Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże”, organ prasowy KZ ZCW Górażdże, wydawane w Choruli k. Opola 26 II – 26 VIII 1981. Ukazało się 10 n-rów, obj. 4–8 s., format A5, druk na offsecie, nakł. 450–600 egz. W redakcji: Wiesław Bialic, Tadeusz Ryśnik i Stanisław Wierzgoń. Publikowano gł. teksty o tematyce związkowej, także społecznej, kulturalnej i historycznej (np. poł. z 8 s. n-ru 9 z 23 VI, dot. 25. rocznicy Czerwca 1956 w Poznaniu); zamieszczano również m.in. kalendarium wydarzeń bydgoskich oraz przedruki. Kolportowane bezpłatnie wśród załogi przedsiębiorstwa.

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Chorula, Górażdże

Opcje strony

do góry