Hasła rzeczowe

Jedność Stoczniowa

"Jedność Stoczniowa", podtytuł: „Tygodnik NSZZ «Solidarność» Stoczni im. Warskiego”, pismo organizacji stoczniowej „S”, wydawane w Szczecinie IX 1980 – 10 XII 1981 i od 1987. W zmienionej formule ukazuje się nadal (obecnie „Jedność Stoczniowa”, pismo Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Stoczni Szczecińskiej NOWA sp. z o.o.). Tytuł nawiązywał do Sierpnia 1980, kiedy w Stoczni Szczecińskiej wydano pierwsze nr. pisma strajkowego „Jedność”. Poprzednio wydawane pod tytułami: „Komunikaty Międzyzakładowej (do nr. 43), „Komunikaty Stoczniowej Komisji Robotniczej Stoczni im. A. Warskiego”, Komisji Robotniczej w Szczecinie” (do nr. 69).

Do 13 XII 1981 ukazały się 83 nr. o obj. 24-44 s. w formacie A5, nakład nieznany; pismo wychodziło nieregularnie (zachowano ciągłość numeracji). Po 13 XII 1981 niewydawane; wznowione jesienią 1987, błędnie od nr. 82 (o obj. 8 s.).

W składzie redakcji: kolegium pod redakcją Stanisława Wiszniewskiego.

Publikowano materiały własne oraz przedruki (wywiady, eseje, artykuły historyczne), m.in. z pism związkowych z całej Polski (np. teksty Ryszarda Kapuścińskiego, Marcina Króla, Adama Szostkiewicza i ks. Józefa Tischnera)oraz rysunki satyryczne (m.in. Stanisława Łaskiego i Andrzeja Mleczki).

Przeznaczone do użytku wewnątrzzwiązkowego, adresowane do członków „S” Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

 

Paweł Knap

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry