Hasła rzeczowe

Jedynka

"Jedynka", pismo młodzieży I LO w Gdańsku, wydawane I 1984 – II 1986, 29 III 1988–1989 (od nr. 1/19) jako pismo Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego.

Do II 1986 ukazało się 18 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką białkową.

W składzie redakcji: Paweł Adamowicz, Jarosław Pieńkowski, Leszek Borawski, Sławomir Berbeć (po 13 XII 1981 P. Adamowicz i S. Suchodolski tworzyli ulotki wzywające do udziału w manifestacjach i rozrzucali je w szkole, kolportowali wśród uczniów podziemną prasę i książki).

Zamieszczano relacje z niezależnych inicjatyw młodzieży w gdańskich szkołach, informacje o protestach uczniowskich w I LO (np. tzw. ciche przerwy) i wezwania do włączania się w podziemną działalność; informowano o represjach ze strony SB i władz szkolnych wobec młodzieży, prezentowano inicjatywy opozycyjne podejmowane przez podziemną „S” w Gdańsku i w całym kraju.

Po 2 latach wydawane przez Wydawnictwo RSZ Wiatr od Morza, którym kierował Tomasz Stoppa. W składzie redakcji: 2 uczennice I LO (o nieustalonych personaliach); liczba nr. nieznana.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry