Hasła rzeczowe

Jesteśmy - czasopismo społeczno-kulturalne wydawane przez Oficynę Wydawniczą w Katowicach

"Jesteśmy", czasopismo społeczno-kulturalne wydawane przez Oficynę Wydawniczą w Katowicach, w porozumieniu z RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego V 1985 – VIII 1989.

Ukazały się 23 nr. o obj. 40-65 s. w formacie A5, drukowane na offsecie w nakładzie 1,5-2 tys. egz.; dwumiesięcznik.

W składzie redakcji m.in.: Zdzisław Zwoźniak, Stanisław Olejniczak, Wiesław Rajski, Andrzej Grajewski.

Zamieszczano teksty publicystyczne, reportaże, utwory niezależnych pisarzy, przegląd prasy i wydawnictw podziemnych.

Cena egz. 100 zł (ostatni nr kosztował już 500 zł).

 

Tomasz Szafron

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry