Hasła rzeczowe

Jesteśmy

„Jesteśmy”, podtytuł do n-ru 5: „Biuletyn Wojenny NSZZ i NSZZ RI «Solidarność» Regionu Łódzkiego oraz NZS Uczelni Łódzkich”, wydawane w Łodzi 8 III 1982 – 12 X 1982, do n-ru 4 sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Łódzkiego, od n-ru 5 przez Międzyzwiązkową Komisję Koordynacyjną „S”, „S” RI i uczelni łódzkich, od n-ru 10 przez Międzyzwiązkową Komisję Koordynacyjną „S”, „S” RI oraz NZS uczelni łódzkich. Ukazało się 17 n-rów (nr 0, 13 numerowanych i 3 dodatki nadzwyczajne), obj. 4–16 s., format A5, druk z matryc białkowych (nr 13, obj. 2 s., format A4). Publikowano informacje z kraju dot. represji (np. czystki wśród dziennikarzy PRiTV i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości), demonstracji i akcji protestacyjnych, sytuacji osób internowanych (głodówka 13 V 1982 w Białołęce, przyłączenie się do protestu osadzonych w Łowiczu) oraz artykuły analizujące bieżącą sytuację w kraju; opisywano cele i sposoby działania władzy komunistycznej po 13 XII 1981, mechanizmy propagandy w środkach masowego przekazu (zwłaszcza w PRiTV), wskazówki dot. prawnych środków obrony działaczy „S” w ich miejscach pracy.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry