Hasła rzeczowe

Jesteśmy

„Jesteśmy”, podtytuł: „Dwumiesięcznik Społeczno-Kulturalny Śląska i Zagłębia redagowany w porozumieniu i łączności z RKW NSZZ »Solidarność« Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, wydawany V/VI 1985–VIII 1989 w Katowicach, od nr. 16 przez Oficynę Śląską, z inicjatywy Zdzisława Zwoźniaka.

Ukazały się 23 nr. o obj. 40–65 s. w formacie A5, druk offsetowy, nakł. 2,5–4,5 tys. egz.

Autor większości tekstów i redaktor pisma Z. Zwoźniak (ps. m.in.: AB-BA, Bartosz Głowacki, Jakub Byszewski, Albin Jurysta, Kazimierz Kozielski, Aleksander Mirski, Zofia Olczyk, Jan Rudy, Alfa Romeo, Jan Skrzetuski, Samuel Wolski), wśród współpracowników m.in. Stanisław Olejniczak, Wiesław Rajski, Andrzej Grajewski, Edmund Wojnarowski, Rafał Szymoński, Jerzy i Maria Kurcyusz, Renata Zwoźniakowa, druk m.in. Jerzy Łoik, współpraca Włodzimierz Kapczyński.

W piśmie teksty publicystyczne, historyczne, reportaże, wywiady, utwory niezależnych pisarzy, przegląd prasy i wydawnictw podziemnych, noty, listy.

Kolportaż gł. w województwie katowickim w cenie 100–500 zł za egz.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry