Hasła rzeczowe

Kabel

"Kabel", podtytuł: „Strajkowy serwis informacyjny NZS WSP Kielce”, ukazywał się 19 XI – 8 XII 1981 w czasie studenckiego strajku okupacyjnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

Ukazało się 11 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, nakład 200-1000 egz.

W zespole redakcyjnym: Czesław Bakalarz, Adam Bartnik, Andrzej Gołda, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Jolanta Krawczyk, Krzysztof Lipiec, Janusz Mazanek, Grzegorz Rak, Mariola Rawska, Urszula Rzędowska, Mariola Stępień, Leszek Strach, Stefan Szafraniec, Janina Wojciechowska, Tomasz Ziewiec.

Pismo miało zasięg regionalny, zawierało informacje o akcji strajkowej w WSP i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, bieżącej sytuacji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, strajkach solidarnościowych na in. uczelniach. Podawano oświadczenia i komunikaty KKK NZS.

Marek Jończyk

Opcje strony

do góry