Hasła rzeczowe

Kabel. Strajkowy Biuletyn Informacyjny NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

„Kabel. Strajkowy Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach”, ukazywał się 19 XI–8 XII 1981 w czasie studenckiego strajku okupacyjnego w WSP w Kielcach. Wydano 11 nr., obj. 2 s., format A4, nakł. 200–1000 egz. W redakcji: Czesław Bakalarz, Adam Bartnik, Andrzej Gołda, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Jolanta Krawczyk, Krzysztof Lipiec, Janusz Mazanek, Grzegorz Rak, Mariola Rawska, Urszula Rzędowska, Mariola Stępień, Leszek Strach, Stefan Szafraniec, Janina Wojciechowska, Tomasz Ziewiec. Publikowano informacje o akcji strajkowej w WSP i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, bieżącej sytuacji w WSI w Radomiu, strajkach solidarnościowych na in. uczelniach. Podawano oświadczenia i komunikaty KKK NZS. Biuletyn adresowany do studentów WSP oraz społeczeństwa Kielc, zasięg regionalny.

Marek Jończyk

Kielce

Opcje strony

do góry