Hasła rzeczowe

Kablowiec

"Kablowiec", podtytuł: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» w KFKiMK”, wydawane 30 VIII 1982 – 7 IV 1989 w Krakowie przez KZ „S” w Krakowskiej Fabryce Kabli i Maszyn Kablowych (z 10-mies. przerwą po wpadce w VII 1983). Powstało z inicjatywy działaczy i członków KZ: Zbigniewa Badowskiego, Krzysztofa Kozaczkiewicza, Władysława Flanka, Józefa Krawczyka, Andrzeja Szmigla, Lucjusza Starczewskiego, Władysława Klicha.

Ukazało się 75 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-450 egz. Wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Z. Badowski (redaktor odpowiedzialny); matryce do większości nr.: Jolanta Janas; druk: Jan Borkowski, Z. Badowski, K. Kozaczkiewicz, Leszek Jaranowski; organizacja kolportażu: Z. Badowski, po aresztowaniu go w VII 1983 K. Kozaczkiewicz.

Publikowano informacje o wydarzeniach w zakładzie, sytuacji w kraju i Regionie, represjach, relacje z obchodów świąt patriotycznych i działalności „S”, artykuły nt. najnowszej historii Polski, dokumenty i odezwy KZ, Komitetu Organizacyjnego, władz krajowych i regionalnych „S”.

Kolportowano do wszystkich wydziałów produkcyjnych KFK (wnoszone przez pracowniczkę działu BHP Małgorzatę Jasińską) i częściowo poza zakładem.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry