Hasła rzeczowe

Kaliska grupa ROPCiO

Kaliska grupa ROPCiO, powołana w 1978 przez członków Duszpasterstwa Inteligencji i tzw. Szkoły Jezuickiej, działających przy kaliskim klasztorze oo. Jezuitów wg zasady: „żadnych flirtów z komuną”; prowadzili je o. Franciszek Nowicki, o. Stefan Miecznikowski, o. Bogumił Dzięglewski, o. Stefan Dzierżek. W 1978 gościł w Kaliszu z odczytem historycznym Leszek Moczulski, rzecznik ROPCiO, który przywiózł kilka egz. „Opinii”, organu ROPCiO, oraz wydane przez niezależne oficyny książki Witolda Gombrowicza. Początkowo kaliską grupę ROPCiO tworzyli: Antoni i Jerzy Pietkiewicze, Tadeusz Wolf, Anna Kleczewska, Andrzej Krawczyk, współpracował ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Andrzej Wachowski, późn. Mirosława Czajka, Bogusław Śliwa i in.; za pośrednictwem Restytuta Staniewiczem (działacza ROPCiO z Poznania, kolportera niezależnej prasy, m.in. do Kalisza), nawiązano kontakty z działaczami z Poznania, Bydgoszczy i Gorzowa Wlkp. W 1979 grupa podjęła współpracę z RMP, m.in. z Aleksandrem Hallem i Markiem Jurkiem, dzięki czemu zaczęła otrzymywać „Opinię”, „Robotnika” KOR i pismo RMP „Bratniak”. W 1979 do grupy dołączyli: Zenobia Cieślińska i Józef M. Janowski ze Zduńskiej Woli. Na przełomie 1978/1979 grupa wydała 1. nr własnej „Opinii”, jednak SB skonfiskowała cały nakład. Zmieniono taktykę: od poł. 1979 zaczęto wydawać jawnie niezależne „Wolne Słowo”; w skład redakcji, która mieściła się w mieszkaniu T. Wolfa, wchodzili: Z. Cieślińska, J. M. Janowski, A. i J. Pietkiewicze, T. Wolf, późn. B. Śliwa; w piśmie informowano o przypadkach szykanowania działaczy w Kaliszu i okolicach, zamieszczano przedruki, m.in. Andrzeja Czumy i Bogumiła Staniewskiego. Grupa współpracowała także z KSS KOR; w Kaliszu gościli znani opozycjoniści i intelektualiści, m.in. Jerzy Nowacki, Stanisław Barańczak, M. Jurek. W ramach bojkotu wyborów do Sejmu PRL członkowie ROPCiO rozwieszali w Kaliszu plakaty z hasłem: „Nie będziemy stadem baranów, nie będziemy szli do urn”. W plakatowaniu brali udział m.in. bracia A. i J. Pietkiewicze, zatrzymani przez MO, skazani przez Kolegium ds. Wykroczeń za zaśmiecanie miasta. Działacze byli szykanowani, np. A. Pietkiewicza oskarżono o handel dewizami i przetrzymywano przez 1 mies. w ZK we Wronkach, u T. Wolfa SB bardzo często przeprowadzała rewizje, po prokuratorskim śledztwie oskarżono go nielegalne zdobycie uprawnień rolnika (T. Wolf odwołał się do Prokuratury Generalnej, powiadomił też Sekretariat Episkopatu Polski, Amnesty International, ROPCiO, KOS KOR, Komisję przy Międzynarodowych Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych oraz prasę krajową i zagraniczną), współpracujący z grupą Tadeusz Konarski został zatrzymany na 48 godz. w trakcie kolportażu wśród młodzieży I LO im. A. Asnyka „Wolnego Słowa”, „Opinii” i „Robotnika”, w jego mieszkaniu bez nakazu prokuratora przeprowadzono rewizję, J.M. Janowskiego SB zatrzymała 26 XI 1979 w Opatówku (ok. 15 km od Kalisza), przeprowadzono rewizję osobistą i przeszukano samochód, zakwestionowano wydawnictwo ''Szykanowanie księży zduńsko-wolskich'' i taśmę magnetofonową z nagraniem Kabaretu Pod Egidą; w szczególny sposób traktowana była M. Czajka, której bardzo często wystawiano mandaty za nieposprzątany chodnik przed domem, gdzie mieścił się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ROPCiO i magazyn niezależnych wydawnictw. Jesienią 1980 większość członków grupy wstąpiła do „S”.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry