Hasła rzeczowe

Kaliski Włókniarz

"Kaliski Włókniarz", oficjalne pismo branżowe podlegające cenzurze, stanowiące forum, na którym wypowiadali się liczni działacze „S” zatrudnieni w zakładach przemysłu lekkiego, ukazywało się 1973 – 4 XII 1981.

Tygodnik drukowany na sfalcowanym arkuszu formatu C2 o obj, 4 s., nakład 2600-5000 egz.; ilustrowane; charakteryzował się wysoką, profesjonalną jakością druku.

Redaktorem naczelnym pisma był Włodzimierz Muth, sekretarzem redakcji Czesław Kurzajewski. Pismo było finansowane przez zakłady kaliskiej siódemki: Fabryki Wyrobów Runowych Haft, Kaliskiej Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych Kalimet, Zakładów Przemysłu Odzieżowego Kalpo, Kaliskich Zakładów Garbarskich Kalskór, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Polo, Fabryki Wyrobów Runowych Runotex i Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Wistil.

Zamieszczano postulaty i informacje o akcjach strajkowych, negocjacjach i porozumieniach strajkujących z dyrekcją. Wydanie z 11 XII 1981 zostało wstrzymane. Aby uczcić rocznicę strajku w FWR Runotex, redakcja pisma 11 IX 1981 wydała numer specjalny (16 s. w formacie B5); na stronie tytułowej zamieszczono m.in. daty 1956, 1970, 1976, 1980, poniżej znajdowało się zdjęcie sztandaru KZ NSZZ „S” przy FWR Runotex. Większą część numeru poświęcono wspomnieniom związanym ze strajkiem oraz powstaniem „S” w Runoteksie.

Część nakładu przekazywano zakładom kaliskiej siódemki, część dostępna była w wolnej sprzedaży.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry