Hasła rzeczowe

Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze

Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze, założone przez Michała Orlicza w II 1981 w Jeleniej Górze. Bezpośrednim impulsem powstania niezależnej oficyny wydawniczej było pozyskanie fotokopii tzw. Raportu Owena O’Malleya ws. niemieckiej ekshumacji zbiorowych mogił katyńskich, które M. Orlicz postanowił przetłumaczyć i wydać. Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. działała w budynku MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego/ZR w Jeleniej Górze, bez oficjalnego zezwolenia. Władze „S” odmówiły udzielenia pomocy finansowej Towarzystwu i wsparcia go materiałami poligraficznymi i papierem. M. Orlicz przygotowywał do druku wszystkie publikacje oficyny, autor okładek, drukarz, składacz; Ryszard Ireneusz Kulesza – składacz, kolporter; Krzysztof Hieronim Kubasiak zdobywał papier, drukarz, składacz i kolporter. Wszystkie okładki M. Orlicz powielał na kserografie w Jeleniogórskim Zakładzie Farmaceutycznym Polfa w Jeleniej Górze. Matryce, papier i farbę dostarczyli drukarze z Dolnośląskich Zakładów Graficznych w Jeleniej Górze. Starano się pozyskać papier, m.in. informując wiosną 1981 na łamach „Solidarności Jeleniogórskiej” o chęci przejęcia każdej ilości tego materiału drukarskiego, do współpracy z oficyną zachęcano, zamieszczając ogłoszenia w „Tygodniku Solidarność”.

Nakładem wydawnictwa ukazały się: ''Katyń 1940. Zapis Zapis „Zapis”, podtytuł: „Proza – Poezja – Eseje – Kronika”, pierwszy niezależny kwartalnik literacki w PRL ukazujący się w I 1977 – IV 1981 w Warszawie, 1981–1982 w Londynie; w n-rze 1 podtytuł: proza – poezja – eseje – felietony. zbrodni'', nakł. ok. 2000 egz., ''Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968'' wydana w VI 1981, następnie do IX 1981 ''Upadek'' Friedricha Dürrenmatta i ''Folwark zwierzęcy'' Georgeʼa Orwella – nakł. po ok. 1000 egz. Kolportażem (na woj. jeleniogórskie i Wrocław) zajmowali się R.I. Kulesza i Chrystoforosz Tulasz, później także m.in. Władysław Pałubicki. Część nakł. rozprowadzano kanałami związkowymi do zakładów pracy, część była dostępna w sprzedaży w punkcie kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych w holu siedziby MKZ/ZR.

W X 1981 członków KTW przesłuchiwała SB w KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Oficyna prowadzonej ws. nielegalnych wydawnictw. Na początku XII 1981 w końcowej fazie przepisywania była książka Władysława Andersa ''Bez ostatniego rozdziału''. Prace nad nią przerwał stan wojenny. Materiały i sprzęt uległy zniszczeniu podczas dewastacji pomieszczeń ZR 12/13 XII 1981, a internowanie wszystkich uczestników oficyny zakończyło jej działalność.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry