Hasła rzeczowe

Kanał Informacyjny

„Kanał Informacyjny”, od nr. 5 „Kanał Informacyjny NZS”, pismo wydawane 19 V–8 XII 1981 w Łodzi przez Zarząd Uczelniany NZS Politechniki Łódzkiej, od nr. 6 przez Łódzką Komisję Koordynacyjną NZS; podtytuł „Informator prasowy Zarządu Uczelnianego NZS Politechniki Łódzkiej”, od nr. 6 „Biuletyn informacyjny Łódzkiej Komisji Koordynacyjnej NZS”.

Ukazało się 11 nr., obj. 4 s. (nr 1–3), 3 s. (nr 4), 6 s. (od nr. 5) format A4, nakł. 400 egz. (nr 1–4), 500 egz. (nr 5), 800 egz. (od nr.  9). druk na powielaczu białkowym przez zakład małej poligrafii Politechniki Łódzkiej; tygodnik, z przerwą wakacyjną.

W redakcji: Marek Chojnowski, Małgorzata Dobrowolska, Tomasz Kamiński, Wiktor Miler, Mariusz Oleszczyk, Bartek Bartek „Bartek”, pismo wydawane nieregularnie od 30 VII 1982 do 30 V 1983 we wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Mostostal (podtytuł: „Niezależny serwis informacyjny »Solidarności« Mostostalu”). Ukazało się 21 nr. (maszynopis powielony, obj. kilka s., format A4). Wieczorek, Sławomir Wojtowicz, Wojciech Sławiński.

Informacje bieżące, przede wszystkim zw. z NZS, dot. uczelni i regionu, a także w cyklu „Świat się kręci” dot. kraju i zagranicy, komunikaty, przedruki z krajowych pism bezdebitowych; nr 9, opatrzony napisem w winiecie „Wydanie strajkowe”, poświęcony strajkom solidarnościowym łódzkich i krajowych uczelni ze strajkującymi w WSI w Radomiu; informacje na ten temat także w nr. 10 i 11; poezja, cykl „Dowcip dnia”.

Kolportowane wśród studentów Politechniki Łódzkiej.

Henryk Marczak

Opcje strony

do góry