Hasła rzeczowe

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej; spotkanie założycielskie odbyło się powstał 15 I 1981 na probostwie w parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Na czele tymczasowego Zarządu stanął inż. Zdzisław Greffling, działacz „S” z Zakładów Przemysłu Wełnianego Bewelana. 25 II 1981 zarejestrowano statut Klubu, 24 III odbyło się I Walne Zebranie, na którym Z. Greffling został wybrany na prezesa; w X 1981 KIK liczył blisko 200 członków. Do 13 XII 1981 KIK w Bielsku-Białej współpracował z „S”, m.in. wspólnie wydano jednodniówkę poświęconą zmarłemu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Po 13 XII wojewoda bielski zawiesił działalność KIK, część członków Zarządu zaangażowała się w pomoc internowanym i ich rodzinom, tworząc zręby nast. w tworzenie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym (22 III 1982 – pocz. 1989) który oficjalnie rozpoczął działalność i funkcjonował aż do początku 1989 r. Legalną działalność KIK wznowił w VI 1983. Od 1984 Klub jest organizatorem dorocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. będących ważnym w życiu miasta przeglądem niezależnych inicjatyw artystycznych.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry