Hasła rzeczowe

Klub Historyczny przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Toruniu

Klub Historyczny przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Toruniu, powstał w II 1987 jako kontynuacja spotkań historycznych odbywanych od 1986 w domu Elżbiety Zawackiej, cichociemnej, kurierki i pracowniczki wywiadu AK (ps. Zo). Klub działał przy legalnym Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, zdominowanym przez osoby związane z opozycją, które już wcześniej podjęło działania upamiętniające historię II wojny światowej i AK na Pomorzu. Przewodnicząca KH: E. Zawacka, z-ca: Zbigniew Mówka, działacze: m.in. Grzegorz Górski, Stanisław Salmonowicz i Jan Wyrowiński. Spotkania odbywały się 1 raz w mies. Organizowano prelekcje naukowe (m.in. Krystyna i Konrad Ciechanowscy, G. Górski, Tadeusz Jaszowski, S. Salmonowicz, Andrzej Tomczak), spotkania wspomnieniowe uczestników II wojny światowej, sesje naukowe: pierwszą 27 II 1989 poświęcono działaczowi Stronnictwa Pracy i Okręgowemu Delegatowi Rządu RP na Uchodźstwie podczas okupacji Antoniemu Antczakowi (zamordowanemu przez komunistów w 1950), którego postanowiono uczynić patronem KH. Podejmowano działania upamiętniające ignorowane przez władze postaci i wydarzenia historyczne: wmurowywanie tablic pamiątkowych (m.in. 27 IX 1987 ku czci żołnierzy toruńskiego inspektoratu AK w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu), odprawianie mszy patriotycznych w toruńskich kościołach Matki Boskiej Zwycięskiej, Wniebowstąpienia NMP (m.in. w 48 rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski) i Chrystusa Króla. Celem działalności KH było też opracowanie archiwum E. Zawackiej. Od 11 XI 1988 wydawano „Biuletyn Klubu Historycznego” pod redakcją Leszka Michalskiego; ukazały się 4 nr. o obj. 46 s. w formacie A5, drukowane na offsecie.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry